VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các số 2; 4; 6; 8 . Tính tổng số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ 4 số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy