FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho 5 chữ số : 1; 2; 3; 4; 5. Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số đã cho là : 543

Số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên là : 12

Hiệu là : 543 – 12 = 531

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy