FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các số : 1; 7; 9. Lập được bao nhiêu số có 2 chữ số ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Các số có 2 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho là :

11; 77; 99; 17; 19; 71; 79; 91; 97

Có tất cả : 9 số

Đáp số : 9 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy