FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 5 + 6 + 7 + ....+ 13 + 14 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1.

Tổng đầy đủ là :

A = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

    = (6 + 14 ) + (7 + 13 ) + ( 8 + 12 ) + (9 + 11 ) + 10 + 5

    = 20 + 20 + 20 + 20 + 10 + 5 = 95

Đáp số: 95

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy