FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số từ các chữ số 4; 6; 8 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn:

Số cần tìm là $\overline{abc}$

a có 3 cách chọn

b có 3 cách chọn

c có 3 cách chọn

có: 3 x 3 x 3 = 27 số

Đáp số: 27 số

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy