FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho 4 chữ số : 0; 1; 3;  4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Các số có 3 chữ số được viết từ các chữ số đã cho là: 103; 104; 134; 143;140; 130;  301; 304; 314; 341;310; 340; 401; 403; 410; 430; 431; 413

Có tất cả : 18 số

Đáp số: 18

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy