Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho 4 chữ số : 0; 1; 3;  4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :


Các số có 3 chữ số được viết từ các chữ số đã cho là: 103; 104; 134; 143;140; 130;  301; 304; 314; 341;310; 340; 401; 403; 410; 430; 431; 413


Có tất cả : 18 số


Đáp số: 18

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy