FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 2 + 3 + 4 + ....+ 10 + 11 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1.

Tổng đầy đủ là :

A = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

    = ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 10 + (11+9) + 5

    = 10 + 10 + 10 + 10 + 20 + 5       = 65

Đáp số : 65

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy