Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng : A = 2 + 3 + 4 + ....+ 10 + 11 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1.


Tổng đầy đủ là :


A = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11


    = ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 10 + (11+9) + 5


    = 10 + 10 + 10 + 10 + 20 + 5       = 65


Đáp số : 65

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy