FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các số : 0; 1; 2; 3 , có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ các số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn:

Các số có 3 chữ số khác nhau được viết từ các số đã cho là : 102; 103; 201; 203; 210; 230; 213; 231; 301; 302; 310; 320; 321; 312; 123; 132; 130; 120.

Vậy có tất cả 18 số

Đáp số: 18 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy