FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau  được viết từ các số : 1; 2; 5 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Các số có 3 chữ số được viết từ các số đã cho là: 125 : 152; 215; 251; 512; 521

Đáp số: 6 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy