FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các số 0; 1 ; 2 ; 3; 4 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Các số có hai chữ số khác nhau được viết từ các số đã cho là:

10; 12; 13; 14; 20; 21; 23; 24; 30; 31; 32; 34; 40; 41; 42; 43.

Có tất cả : 16 số

Đáp số: 16 số.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy