FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng số nhỏ nhất và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ 3 chữ số: 0; 3; 6

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho là : 306

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho là : 630

Tổng của hai số là :

306 + 630 = 936

Đáp số: 936

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy