Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng số nhỏ nhất và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ 3 chữ số: 0; 3; 6

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :


Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho là : 306


Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho là : 630


Tổng của hai số là :


306 + 630 = 936


Đáp số: 936

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy