FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng:  A = 1 + 2 + 3 + .....+7 + 8 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Qui luật của dãy số trên là: Số liền sau bằng số liền trước cộng 1.

Tổng đầy đủ là:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

    = 1 + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5 = 1 + 10 + 10 +10 + 5 = 36

Đáp số : 36

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy