Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau nhỏ hơn 50 mà trong các số đó đều không chứa chữ số 0 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :


Các số có hai chữ số khác nhau nhỏ hơn 50 mà trong đó không chứa chữ số 0 là :


12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19


21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;


31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39


41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49


Có tất cả 32 số


Đáp số: 32

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy