FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau nhỏ hơn 50 mà trong các số đó đều không chứa chữ số 0 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Các số có hai chữ số khác nhau nhỏ hơn 50 mà trong đó không chứa chữ số 0 là :

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39

41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49

Có tất cả 32 số

Đáp số: 32

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy