VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng các chữ số có 3 chữ số khác nhau viết từ 3 chữ số 0; 1; 3 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :

Các số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho là:

103; 301; 130; 310

Tổng là : 103 + 301 + 130 + 310 = 844

Đáp số: 844

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy