Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng các số có 2 chữ số được thành lập từ các số 0; 2; 1 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn:


Các số có 2 chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho là : 12; 21; 22; 11; 10; 20


Tổng các số đó là :


12 + 21 + 11 + 22 + 10 + 20 = 96


Đáp số : 96

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy