FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng các số có 2 chữ số được thành lập từ các số 0; 2; 1 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn:

Các số có 2 chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho là : 12; 21; 22; 11; 10; 20

Tổng các số đó là :

12 + 21 + 11 + 22 + 10 + 20 = 96

Đáp số : 96

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy