FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 3 rồi trừ đi 4 thì được kết quả là số bé nhất có 2 chữ số mà tích của 2 chữ số bằng 12 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số bé nhất có 2 chữ số mà tích của 2 chữ số bằng 12 là 26

Số đó nhân với 3 thì được kết quả là:

26 + 4 = 30

Số phải tìm là:

30 : 3 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy