VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 3 rồi trừ đi 4 thì được kết quả là số bé nhất có 2 chữ số mà tích của 2 chữ số bằng 12 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy