FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 rồi nhân với 4 và trừ đi 5 được kết quả là 27?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 rồi nhân với 4 được kết quả là:

27 + 5 = 32

Số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 được kết quả là:

32 : 4 = 8

Số đó chia cho 2 được kết quả là:

8 – 3 = 5

Số phải tìm là:

5 x 2 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy