FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Số đó nhân với 2 rồi trừ đi 3 chia cho 7 và cộng với 8 được kết quả là 9 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số đó nhân với 2 rồi trừ đi 3 rồi chia cho 7 được kết quả là:

9 – 8 = 1

Số đó nhân với 2 rồi trừ đi 3 được kết quả là:

1 x 7 = 7

Số đó nhân với 2 được kết quả là:

7 + 3 = 10

Số phải tìm là:

10 : 2 = 5

Đáp số: 5

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy