FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3 rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3 rồi cộng với 4 được kết quả là:

30 : 5 = 6

Số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3 được kết quả là:

6 – 4 = 2

Số đó trừ đi 2 được kết quả là:

2 x 3 = 6

Số phải tìm là:

6 + 2 = 8

Đáp số: 8

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy