FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Số đó cộng với 1 rồi nhân với 5 rồi trừ đi 4 và chia cho 3 được kết quả là 2 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số đó cộng với 1 rồi nhân với 5 rồi trừ đi 4 sẽ được kết quả là:

2 x 3 = 6

Số đó cộng với 1 rồi nhân với 5 sẽ được kết quả là:

6 + 4 = 10

Số đó cộng với 1 sẽ được kết quả là:

10 : 5 = 2

Số phải tìm là:

2 – 1 = 1

Đáp số: 1

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy