FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Nếu chia số đó cho 3 rồi cộng với 4 ta sẽ được kết quả bằng nửa của 18 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số phải tìm sau khi chia cho 3 rồi cộng với 4 là:

18 : 2 = 9

Số phải tìm sau khi chia cho 3 là:

9 – 4 = 5

Số phải tìm là:

5 x 3 = 15

Đáp số: 15

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy