VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là 10. Vậy lấy số Minh nghĩ chia cho 6 thì được kết quả là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy