FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Minh nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là 10. Vậy lấy số Minh nghĩ chia cho 6 thì được kết quả là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số Minh nghĩ là:

10 x 3 = 30

Số Minh nghĩ chia cho 6 thì được kết quả là:

30 : 6 = 5

Đáp số: 5

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy