VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 5 được bao nhiêu chia cho 6 rồi lại cộng với 5 thì được kết quả là 7. Em hãy tìm số Lan nghĩ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy