FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy lấy số Mai nghĩ nhân với 2 thì được kết quả là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số Mai nghĩ là:

20 x 2 = 40

Lấy số Mai nghĩ nhân với 2 thì được kết quả là:

40 x 2 = 80

Đáp số: 80

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy