VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An nghĩ ra một số mà khi lấy số đó nhân với 4 rồi nhân với 5 cũng bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi chia cho 5. Tìm số An nghĩ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy