FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

An nghĩ ra một số mà khi lấy số đó nhân với 4 rồi nhân với 5 cũng bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi chia cho 5. Tìm số An nghĩ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Vì 0 x 4 x 5 = 0 : 4 : 5

Nên số An nghĩ là 0

Đáp số: 0

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy