VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh nghĩ ra một số, nếu lấy số đó nhân với 5 rồi cộng với 18 thì được kết quả là 63. Em hãy tìm số đó giúp Minh nhé !

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy