Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : $\,\overline{a9}\,+\overline{4b}.........\overline{ab}\,+\,47$ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a9}+\overline{4b}$ là a + 4


Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{ab}+47$ là a + 4


Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.


Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a9}+\overline{4b}$ là 9 + b


Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{ab}+47$ là b + 7


Ta có:  9 + b > b + 7


Nên $\overline{a9}+\overline{4b}>\overline{ab}+47$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy