FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
$\,\overline{a6}\,+\overline{4b}.........48\,+\,\overline{ab}\,$ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a6}+\overline{4b}$ là a + 4

Giá trị chữ số hàng chục của $48+\overline{ab}$ là a + 4

Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a6}+\overline{4b}$ là 6 + b

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $48+\overline{ab}$ là 8 + b

Ta có:  6 + b < 8 + b

Nên $\overline{a6}+\overline{4b}<48+\overline{ab}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy