VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : $\,\overline{a1}\,+\overline{7b}.........\overline{7b}\,+\,\overline{a6}\,$ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a1}+\overline{7b}$ là a + 7

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{7b}+\overline{a6}$ là 7 + a

Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a1}+\overline{7b}$ là 1 + b

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{7b}+\overline{a6}$ là b + 6

Ta có:  1 + b < b + 6

Nên $\overline{a1}+\overline{7b}<\overline{7b}+\overline{a6}$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy