FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
$\,\overline{a1}\,+\overline{7b}.........\overline{7b}\,+\,\overline{a6}\,$ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a1}+\overline{7b}$ là a + 7

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{7b}+\overline{a6}$ là 7 + a

Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a1}+\overline{7b}$ là 1 + b

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{7b}+\overline{a6}$ là b + 6

Ta có:  1 + b < b + 6

Nên $\overline{a1}+\overline{7b}<\overline{7b}+\overline{a6}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy