FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
$\,\overline{a3}\,+\overline{3b}.........\overline{3b}\,+\,\overline{a6}\,$ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a3}+\overline{3b}$ là a + 3

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{3b}+\overline{a6}$ là 3 + a

Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a3}+\overline{3b}$ là 3 + b

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{3b}+\overline{a6}$ là b + 6

Ta có:  3 + b < b + 6

Nên $\overline{a3}+\overline{3b}<\overline{3b}+\overline{a6}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy