FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
$\,\overline{a9}\,+\overline{4b}.........\overline{4b}\,+\,\overline{a8}\,$ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a9}+\overline{4b}$ là  a + 4

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{4b}+\overline{a8}$ là 4 + a

Giá trị chữ số hàng chục bằng nhau nên ta xét sang giá trị chữ số hàng đơn vị.

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{a9}+\overline{4b}$ là 9 + b

Giá trị chữ số hàng đơn vị của $\overline{4b}+\overline{a8}$ là b + 8

Ta có:  9 + b > b + 8

Nên $\overline{a9}+\overline{4b}>\overline{4b}+\overline{a8}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy