VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : $\,\overline{a9}\,+\overline{4b}.........\overline{ab}\,+\,\overline{2b}$ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{a9}+\overline{4b}$ là  a + 4

Giá trị chữ số hàng chục của $\overline{ab}+\overline{2b}$ là a + 2

Ta có:  a + 4 > a + 2

Nên $\overline{a9}+\overline{4b}>\overline{ab}+\overline{2b}$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy