VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu công nhân nam ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy