FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu công nhân nam ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ mà tổng hai chữ số của nó bằng 16 là : 97

Đội đó có bao nhiêu công nhân nam là :

      97 – 16 = 81 ( người )

           Đáp số : 81 công nhân nam

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy