VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng sau khi bán đi 3 chục lít nước mắm thì số nước mắm còn lại bằng số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 11. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy