FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các số 9; 38; 63; 59. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đã cho là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Mã : 27288

Bài giải

Số lớn nhất : 63

Số bé nhất : 9

Hiệu số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho là :

63 – 9 = 54

Đáp số: 54

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy