Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ (....)


.......9 + 62 = 9......?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Ta có : 29 + 62 = 91


Số cần điền thứ nhất là : 2


Số cần điền thứ hai là : 6


Đáp số: Số cần điền thứ nhất là 2 ; Số cần điền thứ hai là : 6

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy