FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào chỗ (....)

7.....+ ......3 = 94     ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Ta có: 71 + 23 = 94

Số cần điền thứ nhất là : 1

Số cần điền thứ hai là : 2

Đáp số:

Số cần điền thứ nhất là : 1

Số cần điền thứ hai là : 2

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy