FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm tổng của số tự nhiên lớn nhất có một chữ số và số bé nhất có hai chữ số khác nhau ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 10

Tổng của chúng là :

9 + 10 = 19

Đáp số : 19.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy