FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm tổng của số tự nhiên bé nhất có một chữ số và số bé nhất có hai chữ số khác nhau ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số bé nhất có một chữ số là: 0

Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 10

Tổng là:

0 + 10 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy