Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục là số liền sau của số bé nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 7 đơn vị.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chữ số hàng chục là 1


Chữ số hàng đơn vị là: 1 + 7 = 8


Vậy số cần tìm là: 18

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy