FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn 

Số lớn nhất có 2 chữ số thì chữ số hàng chục sẽ là 9 

Ta có 9 - 6 = 3 nên chữ số hàng đơn vị là 3.

Vậy số cần tìm là 93

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy