Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn 


Số lớn nhất có 2 chữ số thì chữ số hàng chục sẽ là 9 


Ta có 9 - 6 = 3 nên chữ số hàng đơn vị là 3.


Vậy số cần tìm là 93

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy