VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mai nghĩ ra một số, biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có một chữ số 5 đơn vị. Hỏi Mai đã nghĩ ra số nào ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy