VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hoa nghĩ ra một số. Biết rằng số đó lớn hơn số tròn chục lớn nhất có hai chữ số 5 đơn vị. Hỏi Hoa đã nghĩ ra số nào ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy