FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số chính là hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Số bé nhất có hai chữ số là 10

Hiệu của hai số đó là:

99 - 10 = 89

Đáp số: 89

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy