VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Gói kẹo cà phê và gói kẹo dừa có tất cả là 87 cái.Riêng gói kẹo dừa là 38 cái. Hỏi gói kẹo cà phê có bao nhiêu cái ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy