VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tháng trước, tổ em đạt được 35 điểm mười. Tính ra số điểm mười tháng trước ít hơn tháng này 6 điểm mười. Tính số điểm mười tháng này ? 

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy