FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tháng trước, tổ em đạt được 35 điểm mười. Tính ra số điểm mười tháng trước ít hơn tháng này 6 điểm mười. Tính số điểm mười tháng này ? 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số điểm mười tháng này là:

35 + 6 = 41 ( điểm mười)

Đáp số: 41 điểm mười.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy