FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

30; 25; 20; 15; ............... ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

30 – 5 = 25

25 – 5 = 20

20 – 5 = 15

Vậy số sau kém số trước 5 đơn vị

Số cần điền là : 15 – 5 = 10

Đáp số: 10

Bài giải:

Nhận xét:

30 – 5 = 25

25 – 5 = 20

20 – 5 = 15

Vậy số sau kém số trước 5 đơn vị

Số cần điền là : 15 – 5 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy