FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 2 chục quả cam chia đều cho 4 em bé. Hỏi mỗi em bé có mấy quả cam ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Mỗi em bé có số quả cam là:

20 : 4 = 5 ( quả )

Đáp số : 5 quả

Bài giải

Mỗi em bé có số quả cam là:

20 : 4 = 5 ( quả )

Đáp số : 5 quả

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy