FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 20kg gạo được chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi như thế có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Mỗi túi như thế có số ki – lô – gam gạo là:

20 : 5 = 4 ( kg)

Đáp số : 4 kg

Bài giải

Mỗi túi như thế có số ki – lô – gam gạo là:

20 : 5 = 4 ( kg)

Đáp số : 4 kg

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy