FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 18 học sinh ngồi học, mỗi bàn có hai học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu bàn học ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Tất cả có số bàn học là :

18 : 2 = 9 ( bàn )

Đáp số: 9 bàn.

Bài giải

Tất cả có số bàn học là :

18 : 2 = 9 ( bàn )

Đáp số: 9 bàn.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy